Program posiedzenia Rady Wydziału

Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB zawiadamia, że posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się
   23 czerwca 2021 r. (środa) o godzinie 12:00

 

Dziekan przypomina, że udział w posiedzeniach Rady Wydziału jest OBOWIĄZKOWY


 

  1. Sprawy bieżące.

  2. Sprawy dydaktyczno-wychowawcze.

  3. Wniosek w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia w roku akademickim 2022/2023 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku (materiały do wglądu http://wl.umwb.edu.pl/).

  4. Wniosek w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2022/2023 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się (materiały do wglądu http://wl.umwb.edu.pl/).

  5. Wniosek w sprawie określenia zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na rok akademicki 2025/2026 (materiały do wglądu http://wl.umwb.edu.pl/).

  6. Zatwierdzenie tematów prac licencjackich na kierunku techniki dentystyczne (materiały do wglądu http://wl.umwb.edu.pl/).

  7. Komunikaty i wolne wnioski.

 

 

Uprzejmie informuję, że pełne teksty sprawozdań komisji dotyczących przewodów habilitacyjnych i wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora oraz tezy prac doktorskich znajdują się na stronie internetowej UMB pod adresem: http://wl.umwb.edu.pl

W celu dostępu do autoryzowanej strony Rady Wydziału znajdującej się pod adresem internetowym http://wl.umwb.edu.pl należy utworzyć indywidualne konto na witrynie Rady Wydziału. Aby to zrobić prosimy o kontakt z Działem Informatyki - beata.herman@umb.edu.pl .