Program posiedzenia Rady Wydziału

Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB zawiadamia, że posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się:

   21 lutego 2024 r. (środa) o godzinie 12:00

on-line z wykorzystaniem aplikacji MsTeams

 

Dziekan przypomina, że udział w posiedzeniach Rady Wydziału jest OBOWIĄZKOWY
 

  1. Sprawy bieżące.

  2. Sprawy dydaktyczno-wychowawcze.

  3. Zaopiniowanie programu studiów na Wydziale Lekarskim na kierunku biostatystyka kliniczna II stopnia na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025 (materiały do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

  4. Zmiana Uchwały nr 203/20 w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na kadencję 2020-2024.

  5. Zmiana Uchwały nr 201/20 dotyczącej powołania Rady Programowej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim na kadencję 2020-2024.

  6. Komunikaty i wolne wnioski.

     

W celu dostępu do autoryzowanej strony Rady Wydziału znajdującej się pod adresem internetowym http://wl.umwb.edu.pl należy utworzyć indywidualne konto na witrynie Rady Wydziału. Aby to zrobić prosimy o kontakt z Dziekantem Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB.