Program posiedzenia Rady Wydziału

Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB zawiadamia, że posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się
  13 grudnia 2017 r. (środa) o godzinie 12.00
w Aula Magna UMB przy ulicy Jana Kilińskiego 1.

 

Dziekan przypomina, że udział w posiedzeniach Rady Wydziału jest OBOWIĄZKOWY

 1. Sprawy bieżące.

 2. Sprawy dydaktyczno-wychowawcze.

 3. Wykład habilitacyjny dr hab. Ewy Matuszczak.

 4. Powołanie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów w Języku Angielskim Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim na rok akademicki 2017/2018.

 5. Powołanie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na kierunki: lekarski, lekarsko-dentystyczny oraz techniki dentystyczne na rok akademicki 2017/2018.

 6. Zmiana Uchwały nr 468/15 dotyczącej zawarcia porozumienia pomiędzy Wydziałem Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim a Wydziałem Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej dotyczącego wspólnego przeprowadzania przewodów doktorskich (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

 7. Zatwierdzenie programów staży realizowanych na kierunku lekarskim w ramach projektu "Wzmocnienie praktycznych kompetencji studentów kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku" (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

 8. Poparcie wniosku o nadanie dr hab. Alinie Kułakowskiej tytułu naukowego profesora nauk medycznych:

  a) sprawozdanie Komisji (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/)

  b) podjęcie uchwały

 9. Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych:

  a) dr n. techn. Robertowi Milewskiemu w dyscyplinie biologia medyczna

 10. Wybór komisji, recenzentów, komisji egzaminacyjnej i ustalenie zakresu egzaminów doktorskich:

  a) lek. Mariusza Ciemerycha

  (promotor: prof. dr hab. Joanna Zajkowska)

  b) mgr Magdaleny Paczkowskiej-Abdulsalam

  (promotor: prof. dr hab. Adam Krętowski)

 11. Wszczęcia przewodów doktorskich:

  a) lek. Mariusza Łucejki – Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii na temat: Antygen rdzeniowy wirusa HCV w monitorowaniu leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C.

  proponowany promotor: prof. dr hab. Robert Flisiak

  b) mgr Anny Kropiwnickiej – Zakład Technik Dentystycznych na temat: Wzajemna zależność prowadzenia przedniego i konfiguracji anatomicznej powierzchni okluzyjnej zębów bocznych u młodych dorosłych, w warunkach normy fizjologicznej okluzji.

  proponowany promotor: dr hab. Teresa Sierpińska

  c) mgr Mateusza Maciejczyka – Zakład Fizjologii na temat: Enzymatyczna i nieenzymatyczna obrona antyoksydacyjna oraz oksydacyjne uszkodzenia białek, lipidów i DNA w wybranych strukturach mózgowia szczurów z insulinoopornością.

  proponowany promotor: prof. dr hab. Adrian Chabowski – punkt dodatkowy

 12. Zatrudnienie na stanowisku asystenta.

 13. Komunikaty i wolne wnioski.

 

Uprzejmie informuję, że pełne teksty sprawozdań komisji dotyczących przewodów habilitacyjnych i wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora oraz tezy prac doktorskich znajdują się na stronie internetowej UMB pod adresem: http://wl.umwb.edu.pl

W celu dostępu do autoryzowanej strony Rady Wydziału znajdującej się pod adresem internetowym http://wl.umwb.edu.pl należy utworzyć indywidualne konto na witrynie Rady Wydziału. Aby to zrobić prosimy o kontakt z Działem Informatyki i Teletransmisji, tel. 085 748 55 46.