Program posiedzenia Rady Wydziału

Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB zawiadamia, że posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się

   26 października 2022 r. (środa) o godzinie 12:00 w Aula Magna UMB

 

Dziekan przypomina, że udział w posiedzeniach Rady Wydziału jest OBOWIĄZKOWY
 

 1. Sprawy bieżące.

 2. Sprawy dydaktyczno-wychowawcze.

 3. Sprawozdanie z przebiegu rekrutacji:
  a)    na kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym, technikach dentystycznych, higienie stomatologicznej
  b)    na studiach anglojęzycznych

 4. Sprawozdanie ze studiów doktoranckich za rok akademicki 2021/2022.

 5. Sprawozdanie Kierownika Międzysektorowych Studiów Doktoranckich za rok akademicki 2021/2022.

 6. Sprawozdanie Kierownika Międzynarodowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w Zakresie Biologii Medycznej i Biostatystyki za rok akademicki 2021/2022.

 7. Zmiana Uchwały nr 12/22 w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia prowadzone w języku angielskim na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim w roku akademickim 2023/2024. (materiały do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

 8. Zmiana składu Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia.

 9. Zmiana składu Wydziałowej Komisji Nostryfikacyjnej.

 10. Zmiana składu Rady Programowej.

 11. Zmiana składu Wydziałowej Komisji ds. Przeciwdziałania Problemom Molestowania Seksualnego, Mobbingu i Dyskryminacji Studentów.

 12. Komunikaty i wolne wnioski.

 

 

Uprzejmie informuję, że pełne teksty sprawozdań komisji dotyczących przewodów habilitacyjnych i wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora oraz tezy prac doktorskich znajdują się na stronie internetowej UMB pod adresem: http://wl.umwb.edu.pl

W celu dostępu do autoryzowanej strony Rady Wydziału znajdującej się pod adresem internetowym http://wl.umwb.edu.pl należy utworzyć indywidualne konto na witrynie Rady Wydziału. Aby to zrobić prosimy o kontakt z Dziekantem Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB.