Program posiedzenia Rady Wydziału

Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB zawiadamia, że posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się:

   26 czerwca 2024 r. (środa) o godzinie 12:00

w Aula Magna UMB przy ul. Kilińskiego 1

 

Dziekan przypomina, że udział w posiedzeniach Rady Wydziału jest OBOWIĄZKOWY
 

 1. Sprawy bieżące.

 2. Sprawy dydaktyczno-wychowawcze.

 3. Wniosek w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2025/2026 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku (materiały do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

 4. Wniosek w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia prowadzone w języku angielskim na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim w roku akademickim 2025/2026 (materiały do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

 5. Wniosek w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2025/2026 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się (materiały do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

 6. Wniosek w sprawie określenia zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich na studia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na rok akademicki 2028/2029 (materiały do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

 7. Powołanie Wydziałowej Komisji ds. Nostryfikacji na kadencję 2024-2028.

 8. Wniosek w sprawie przyznania Nagrody Naukowej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku.

 9. Komunikaty i wolne wnioski.

   

W celu dostępu do autoryzowanej strony Rady Wydziału znajdującej się pod adresem internetowym http://wl.umwb.edu.pl należy utworzyć indywidualne konto na witrynie Rady Wydziału. Aby to zrobić prosimy o kontakt z Dziekantem Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB.