Program posiedzenia Rady Wydziału

Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB zawiadamia, że posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się
   27 października 2021 r. (środa) o godzinie 12:00 w Aula Magna UMB

 

Dziekan przypomina, że udział w posiedzeniach Rady Wydziału jest OBOWIĄZKOWY


 

 1. Sprawy bieżące.

 2. Sprawy dydaktyczno-wychowawcze.
  a)    Prezentacja wyników LEK i LDEK

 3. Sprawozdanie z przebiegu rekrutacji:
  a)    na kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym, technikach dentystycznych, higienie stomatologicznej

 4. Sprawozdanie Kierownika Studiów Doktoranckich za rok akademicki 2020/2021.

 5. Sprawozdanie Kierownika Międzysektorowych Studiów Doktoranckich za rok akademicki 2020/2021.

 6. Sprawozdanie Kierownika Międzynarodowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w Zakresie Biologii Medycznej i Biostatystyki za rok akademicki 2020/2021.

 7. Sprawa nostryfikacji dyplomów:
  a)    uznanie dyplomów ukończenia studiów za równoważne z dyplomem uzyskanym na UMB
  b)    odmowa uznania dyplomów ukończenia studiów za równoważne z dyplomem uzyskanym na UMB

 8. Komunikaty i wolne wnioski.

 

 

Uprzejmie informuję, że pełne teksty sprawozdań komisji dotyczących przewodów habilitacyjnych i wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora oraz tezy prac doktorskich znajdują się na stronie internetowej UMB pod adresem: http://wl.umwb.edu.pl

W celu dostępu do autoryzowanej strony Rady Wydziału znajdującej się pod adresem internetowym http://wl.umwb.edu.pl należy utworzyć indywidualne konto na witrynie Rady Wydziału. Aby to zrobić prosimy o kontakt z Działem Informatyki - beata.herman@umb.edu.pl .