Program posiedzenia Rady Wydziału

Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB zawiadamia, że posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się

   28 czerwca 2022 r. (wtorek) o godzinie 12:00 w Aula Magna UMB

 

Dziekan przypomina, że udział w posiedzeniach Rady Wydziału jest OBOWIĄZKOWY
 

 1. Sprawy bieżące.

 2. Sprawy dydaktyczno-wychowawcze.

 3. Wniosek w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2023/2024 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku (materiały do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

 4. Wniosek w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2023/2024 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się (materiały do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

 5. Wniosek w sprawie ustalenia zmiany zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na rok akademicki 2023/2024 (materiały do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

 6. Wniosek w sprawie ustalenia zmiany zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na rok akademicki 2024/2025 (materiały do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

 7. Wniosek w sprawie ustalenia zmiany zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na rok akademicki 2025/2026 (materiały do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

 8. Wniosek w sprawie określenia zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na rok akademicki 2026/2027 (materiały do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

 9. Zmiana Uchwały nr 242/19 w sprawie zatwierdzenia wzorów: programu studiów, planu studiów oraz matrycy efektów kształcenia (materiały do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

 10. Zmiana Uchwały nr 15/22 w sprawie zaopiniowania programu studiów na kierunku biostatystyka kliniczna na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023 (materiały do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

 11. Wniosek w sprawie przyznania Nagrody Naukowej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku

 12. Komunikaty i wolne wnioski.

 

 

Uprzejmie informuję, że pełne teksty sprawozdań komisji dotyczących przewodów habilitacyjnych i wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora oraz tezy prac doktorskich znajdują się na stronie internetowej UMB pod adresem: http://wl.umwb.edu.pl

W celu dostępu do autoryzowanej strony Rady Wydziału znajdującej się pod adresem internetowym http://wl.umwb.edu.pl należy utworzyć indywidualne konto na witrynie Rady Wydziału. Aby to zrobić prosimy o kontakt z Działem Informatyki - beata.herman@umb.edu.pl .