Program posiedzenia Rady Wydziału

Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB zawiadamia, że posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się
  23 maja 2018 r. (środa) o godzinie 12.00
w Aula Magna UMB przy ulicy Jana Kilińskiego 1.

 

Dziekan przypomina, że udział w posiedzeniach Rady Wydziału jest OBOWIĄZKOWY

 1. Sprawy bieżące.

 2. Sprawy dydaktyczno-wychowawcze.

 3. Wręczenie zawiadomienia o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr hab. Agnieszce Adamskiej.

 4. Zatwierdzenie efektów kształcenia na poszczególne kierunku studiów na Wydziale Lekarskim na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2018/2019 (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

 5. Zatwierdzenie efektów kształcenia na studiach doktoranckich na Wydziale Lekarskim na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2018/2019 (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

 6. Zatwierdzenia efektów kształcenia na międzysektorowych krajowych studiach doktoranckich dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2018/2019 (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

 7. Zatwierdzenie planów studiów na studiach doktoranckich na rok akademicki 2018/2019 (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

 8. Zatwierdzenie planów studiów na międzysektorowych krajowych studiach doktoranckich na rok akademicki 2018/2019 (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

 9. Ustalenie wysokości opłat za kształcenie studentów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2018/2019.

 10. Poparcie wniosku o przyznanie Nagrody Naukowej Wydziału Nauk Medycznych PAN.

 11. Utworzenie Samodzielnej Pracowni Farmakologii Czynnościowej.

 12. Powołanie do pełnienia funkcji kierownika:

  a) prof. dr hab. Jacka Dadana w I Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej

  b) prof. dr hab. Otylii Kowal-Bieleckiej w Klinice Reumatologii i Chorób Wewnętrznych

  c) prof. dr hab. Sławomira Wołczyńskiego w Klinice Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej

  d) dr hab. Marka Bieleckiego w Klinice Ortopedii i Traumatologii

 13. Wystąpienie z wnioskiem o nadanie dr hab. Jerzemu Konstantynowiczowi tytułu naukowego profesora:

  a) wszczęcie postępowania

  b) wybór Komisji

  c) wyznaczenie kandydatów na recenzentów\

 14. Wystąpienie z wnioskiem o nadanie dr hab. Wojciechowi Naumnikowi tytułu naukowego profesora:

  a) wszczęcie postępowania

  b) wybór Komisji

  c) wyznaczenie kandydatów na recenzentów

 15. Wystąpienie z wnioskiem o nadanie dr hab. Wiesławie Niklińskiej tytułu naukowego profesora:

  a) wszczęcie postępowania

  b) wybór Komisji

  c) wyznaczenie kandydatów na recenzentów

 16. Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych:

  a) dr n. med. Alinie Sokup w dyscyplinie medycyna

 17. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna:

  a) lek. Sławomirowi Jakimie – Oddział Psychiatryczny SPZZOZ Przasnysz

 18. Zamknięcie przewodów doktorskich:

  a) lek. Justyny Skibickiej – promotor: dr hab. Beata Telejko

  b) lek Macieja Szuszkiewicza – promotor: dr hab. Małgorzata Mrugacz

  c) lek. Doroty Zwierz-Gugały – promotor: dr hab. Beata Telejko

  d) mgr Beaty Raczkowskiej – promotor: dr hab. Beata Telejko

 19. Wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w języku angielskim:

  a) mgr Przemysława Szałaja – promotor: dr hab. Dariusz Plewczyński

 20. Wybór komisji, recenzentów, komisji egzaminacyjnej i ustalenie zakresu egzaminów doktorskich:

  a) lek. dent. Anny Karnowskiej

  (promotor: prof. dr hab. Małgorzata Pietruska)

  b) lek. Remigiusza Kazimierczyka

  (promotor: prof. dr hab. Karol Kamiński)

  c) lek. Karola Ostrowskiego

  (promotor: prof. dr hab. Janusz Dzięcioł)

  d) lek. Magdy Pogorzelskiej

  (promotor: prof. dr hab. Marek Wojtukiewicz)

  e) lek. Karoliny Rygasiewicz

  (promotor: dr hab. Tomasz Hryszko)

  f) lek. Dominika Wincewicza

  (promotor: prof. dr hab. Jan Braszko)

 21. Zmiana Uchwały nr 25/18 w sprawie wyboru komisji, recenzentów, komisji egzaminacyjnej 

  i ustalenia zakresu egzaminów doktorskich lek. Piotra Olbromskiego.

 22. Wszczęcia przewodów doktorskich:

  a) lek. Joanny Bacharewicz-Szczerbickiej – Klinika Dermatologii i Wenerologii, na temat: Ekspresja wybranych receptorów Toll-like i wewnątrzkomórkowej osteopontyny w efektorowej fazie alergicznego kontaktowego zapalenia skóry.

  proponowany promotor: dr hab. Teresa Reduta

  b) lek. Leszka Buzuna – Oddział Kardiochirurgiczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie;  na temat: Źródła wapnia w wywołanym noradrenaliną skurczu ludzkiej tętnicy piersiowej wewnętrznej w badaniach in vitro.

  proponowany promotor: dr hab. Tomasz Kleszczewski

  proponowany promotor pomocniczy: dr n. med. Beata Modzelewska

  c) lek. Moniki Szymonek – Klinika Endokrynologii, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach;  na temat: Analiza porównawcza metod immunohistochemicznych i metod molekularnych w ocenie występowania mutacji BRAF V600E w raku brodawkowatym tarczycy.

  proponowany promotor: dr hab. Aldona Kowalska

  proponowany promotor pomocniczy: dr n. med. Iwona Pałyga

  d) lek. Justyny Żółtko-Szydłowskiej – I Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ; na temat: Wpływ enoksaparyny na wewnątrznaczyniowe uwalnianie sklerostyny u osób zdrowych.

  proponowany promotor: prof. dr hab. Jacek Borawski

 23. Zatrudnienie na stanowisku adiunkta.

 24. Zatrudnienie na stanowisku asystenta.

 25. Zatrudnienie na stanowisku starszego wykładowcy.

 26. Zatrudnienie na stanowisku wykładowcy.

 27. Zatrudnienie na stanowisku lektora języka angielskiego.

 28. Komunikaty i wolne wnioski.

 

Uprzejmie informuję, że pełne teksty sprawozdań komisji dotyczących przewodów habilitacyjnych i wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora oraz tezy prac doktorskich znajdują się na stronie internetowej UMB pod adresem: http://wl.umwb.edu.pl

W celu dostępu do autoryzowanej strony Rady Wydziału znajdującej się pod adresem internetowym http://wl.umwb.edu.pl należy utworzyć indywidualne konto na witrynie Rady Wydziału. Aby to zrobić prosimy o kontakt z Działem Informatyki i Teletransmisji, tel. 085 748 55 46.