Program posiedzenia Rady Wydziału

Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB zawiadamia, że posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się
   29 września 2021 r. (środa) o godzinie 12:00 w Sali Kolumnowej UMB

 

Dziekan przypomina, że udział w posiedzeniach Rady Wydziału jest OBOWIĄZKOWY


 

 1. Sprawy bieżące.

 2. Sprawy dydaktyczno-wychowawcze.

 3. Sprawozdanie z przebiegu rekrutacji i pracy Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów w Języku Angielskim.

 4. Zatwierdzenie Raportu Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia (materiały do wglądu http://wl.umwb.edu.pl/).

 5. Zmiana Uchwały nr 28/20 dotyczącej zatwierdzenia Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych (materiały do wglądu http://wl.umwb.edu.pl/).

 6. Zmiana Uchwały nr 236/21 dotyczącej zaopiniowania programu studiów na kierunku techniki dentystyczne dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2021/2022 (materiały do wglądu http://wl.umwb.edu.pl/).

 7. Zmiana składu Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020.

 8. Powołanie Wydziałowej Komisji ds. Oceny Kadry.

 9. Uznanie dyplomów ukończenia studiów za równoważne z dyplomem uzyskanym na UMB.

 10. Określenie warunków uzupełnienia brakujących egzaminów dla kandydatów do nostryfikacji dyplomów:
  a) kierunek lekarski
  b) kierunek lekarsko-dentystyczny

 11. Komunikaty i wolne wnioski.

 

 

Uprzejmie informuję, że pełne teksty sprawozdań komisji dotyczących przewodów habilitacyjnych i wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora oraz tezy prac doktorskich znajdują się na stronie internetowej UMB pod adresem: http://wl.umwb.edu.pl

W celu dostępu do autoryzowanej strony Rady Wydziału znajdującej się pod adresem internetowym http://wl.umwb.edu.pl należy utworzyć indywidualne konto na witrynie Rady Wydziału. Aby to zrobić prosimy o kontakt z Działem Informatyki - beata.herman@umb.edu.pl .