Program posiedzenia Rady Wydziału

Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB zawiadamia, że posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się:

   24 kwietnia 2024 r. (środa) o godzinie 12:00

w Aula Magna UMB przy ul. Kilińskiego 1

 

Dziekan przypomina, że udział w posiedzeniach Rady Wydziału jest OBOWIĄZKOWY
 

 1. Sprawy bieżące.

 2. Sprawy dydaktyczno-wychowawcze:

  a) prezentacja wyników LEK i LDEK

 3. Sprawozdanie z działalności Wydziału w roku 2023.

 4. Sprawozdanie Kierownika Studiów Doktoranckich z sesji naukowo-sprawozdawczej.

 5. Zaopiniowanie programów studiów na Wydziale Lekarskim na kierunkach: 

  a) lekarskim

  b) lekarsko-dentystycznym

  c) technikach dentystycznych

  d) higienie stomatologicznej

  e) biostatystyce klinicznej I i II stopnia

  na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025 (materiały do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/)

 6. Zatwierdzenie planów studiów na Wydziale Lekarskim na kierunkach: 

  a)  lekarskim

  b)  lekarsko-dentystycznym

  c)  technikach dentystycznych

  d)  higienie stomatologicznej

  e) biostatystyce klinicznej I i II stopnia

  na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025 (materiały do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

 7. Zatwierdzenie matryc efektów uczenia się na kierunkach: 

  a)  lekarskim

  b)  lekarsko-dentystycznym

  c)  technikach dentystycznych

  d)  higienie stomatologicznej

  e) biostatystyce klinicznej I i II stopnia

  na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025 (materiały do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/)

 8. Zmiana Uchwały nr 234/21 w sprawie zaopiniowania programów studiów na kierunku lekarskim i lekarskim ED na cykl kształcenia 2021/2022, Uchwały nr 3/22 w sprawie zaopiniowania programów studiów na kierunku lekarskim i lekarskim ED na cykl kształcenia 2022/2023 oraz Uchwały nr 11/23 w sprawie zatwierdzenia planów studiów na kierunku lekarskim i lekarskim ED na cykl kształcenia 2023/2024.

 9. Komunikaty i wolne wnioski.

   

W celu dostępu do autoryzowanej strony Rady Wydziału znajdującej się pod adresem internetowym http://wl.umwb.edu.pl należy utworzyć indywidualne konto na witrynie Rady Wydziału. Aby to zrobić prosimy o kontakt z Dziekantem Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB.