Program posiedzenia Rady Wydziału

Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB zawiadamia, że posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się
   15 stycznia 2020 r. (środa) o godzinie 12.00

w Aula Magna UMB przy ulicy Jana Kilińskiego 1.

 

Dziekan przypomina, że udział w posiedzeniach Rady Wydziału jest OBOWIĄZKOWY

  1. Sprawy bieżące.

  2. Sprawy dydaktyczno-wychowawcze.

  3. Zaopiniowanie składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na kierunki: lekarski, lekarsko-dentystyczny oraz techniki dentystyczne na rok akademicki 2020/2021.

  4. Zaopiniowanie składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów w Języku Angielskim Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim na rok akademicki 2020/2021

  5. Zmiana Uchwały nr 635/18 w sprawie uchwalenia Regulaminu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów w Języku Angielskim (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umb.edu.pl/).

  6. Zaopiniowanie Regulaminu z języka polskiego w zakresie znajomości słownictwa z nauk przyrodniczych na I rok studiów (studia jednolite i studia pierwszego stopnia) (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umb.edu.pl/).

  7. Zaopiniowanie Regulaminu egzaminu wstępnego przedmiotowego na I rok studiów (studia jednolite i studia pierwszego stopnia) z przedmiotów: biologia, chemia, matematyka, fizyka (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umb.edu.pl/).

  8. Zaopiniowanie Regulaminu egzaminu sprawdzającego zdolności manualne – tzw. egzaminu z rysunku dla kandydatów na studia I stopnia na kierunek techniki dentystyczne Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB na rok akademicki 2020/2021 (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umb.edu.pl/)

  9. Komunikaty i wolne wnioski.

 

 

Uprzejmie informuję, że pełne teksty sprawozdań komisji dotyczących przewodów habilitacyjnych i wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora oraz tezy prac doktorskich znajdują się na stronie internetowej UMB pod adresem: http://wl.umwb.edu.pl

W celu dostępu do autoryzowanej strony Rady Wydziału znajdującej się pod adresem internetowym http://wl.umwb.edu.pl należy utworzyć indywidualne konto na witrynie Rady Wydziału. Aby to zrobić prosimy o kontakt z Działem Informatyki i Teletransmisji, tel. 085 748 55 46.