Program posiedzenia Rady Wydziału

Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB zawiadamia, że posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się

   26 kwietnia 2023 r. (środa) o godzinie 12:00

w Aula Magna UMBprzy ul. Kilińskiego 1

 

Dziekan przypomina, że udział w posiedzeniach Rady Wydziału jest OBOWIĄZKOWY
 

 1. Sprawy bieżące.

 2. Sprawy dydaktyczno-wychowawcze.

 3. Wykład habilitacyjny dr hab. Beaty Modzelewskiej.

 4. Sprawozdanie z działalności Wydziału w roku 2022.

 5. Sprawozdanie Kierownika Studiów Doktoranckich z sesji naukowo-sprawozdawczej.

 6. Zaopiniowanie programów studiów na Wydziale Lekarskim na kierunkach:
  a)  lekarskim
  b)  lekarsko-dentystycznym
  c)  technikach dentystycznych
  d)  higienie stomatologicznej
  e) biostatystyce klinicznej

  na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2023/2024 (materiały do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/)

 7. Zatwierdzenie planów studiów na Wydziale Lekarskim na kierunkach:
  a)  lekarskim
  b)  lekarsko-dentystycznym
  c)  technikach dentystycznych
  d)  higienie stomatologicznej
  e) biostatystyce klinicznej

  na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2023/2024 (materiały do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

 8. Zatwierdzenie matryc efektów uczenia się na kierunkach:
  a)  lekarskim
  b)  lekarsko-dentystycznym
  c)  technikach dentystycznych
  d)  higienie stomatologicznej
  e) biostatystyce klinicznej

  na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2024 (materiały do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/)

 9. Komunikaty i wolne wnioski.

   

 

W celu dostępu do autoryzowanej strony Rady Wydziału znajdującej się pod adresem internetowym http://wl.umwb.edu.pl należy utworzyć indywidualne konto na witrynie Rady Wydziału. Aby to zrobić prosimy o kontakt z Dziekantem Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB.