Program posiedzenia Rady Wydziału

Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB zawiadamia, że posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się

   29 marca 2023 r. (środa) o godzinie 12:00 w Aula Magna UMB

 

Dziekan przypomina, że udział w posiedzeniach Rady Wydziału jest OBOWIĄZKOWY
 

  1. Sprawy bieżące.

  2. Sprawy dydaktyczno-wychowawcze:

    a) prezentacja wyników LEK i LDEK

  3. Wykład habilitacyjny dr hab. Joanny Kuć.

  4. Zmiana Uchwały nr 12/22 dotyczącej ustalenia proponowanych warunków i trybu przyjęć na studia prowadzone w języku angielskim w roku akademickim 2023/2024 (materiały do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

  5. Komunikaty i wolne wnioski.

 

 

W celu dostępu do autoryzowanej strony Rady Wydziału znajdującej się pod adresem internetowym http://wl.umwb.edu.pl należy utworzyć indywidualne konto na witrynie Rady Wydziału. Aby to zrobić prosimy o kontakt z Dziekantem Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB.