Program posiedzenia Rady Wydziału

Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB zawiadamia, że posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się
  26 września 2018 r. (środa) o godzinie 12.00
w Aula Magna UMB przy ulicy Jana Kilińskiego 1.

 

Dziekan przypomina, że udział w posiedzeniach Rady Wydziału jest OBOWIĄZKOWY

 1. Sprawy bieżące.

 2. Sprawy dydaktyczno-wychowawcze. 

 3. Wykład habilitacyjny dr hab. Anny Baran.

 4. Sprawozdanie z przebiegu rekrutacji i pracy Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów w Języku Angielskim.

 5. Zatwierdzenie Raportu Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umb.edu.pl/).

 6. Poparcie wniosków w sprawie stypendiów Ministra za wybitne osiągnięcia studentów i doktorantów.

 7. Zmiana składu Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia.

 8. Zmiana Uchwały Nr 193/13 dotyczącej zatwierdzenia Regulaminu Praktyk, procedury monitorowania praktyk i wzoru ankiety oceny praktyk (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umb.edu.pl/).

 9. Zwiększenie limitu miejsc na pierwszym roku studiów doktoranckich w roku akademickim 2018/2019.

 10. Zmiana regulaminu wyróżniania rozpraw doktorskich. 

 11. Powołanie do pełnienia funkcji kierownika:

  a) prof. dr hab. Adriana Chabowskiego w Zakładzie Fizjologii

  b) prof. dr hab. Sławomira Dobrzyckiego w Klinice Kardiologii Inwazyjnej

  c) prof. dr hab. Iwony Flisiak w Klinice Dermatologii i Wenerologii

  d) prof. dr hab. Janusza Myśliwca w Zakładzie Medycyny Nuklearnej

  e) prof. dr hab. Sławomira Pancewicza w Klinice Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji

  f) prof. dr hab. Krzysztofa Sobolewskiego w Zakładzie Biochemii Lekarskiej

  g) prof. dr hab. Marka Wojtukiewicza w Klinice Onkologii

  h) dr hab. Marii Karpińskiej w Zakładzie Biofizyki

 12. Poparcie wniosku o nadanie dr hab. Marcinowi Baranowskiemu tytułu naukowego profesora nauk medycznych:

  a) sprawozdanie Komisji 

  b) podjęcie uchwały

 13. Wystąpienie z wnioskiem o nadanie dr hab. Monice Karczewskiej-Kupczewskiej tytułu naukowego profesora:

  a) wszczęcie postępowania

  b) wybór Komisji

  c) wyznaczenie kandydatów na recenzentów

 14. Sprawa postępowania habilitacyjnego:

  a) dr n. med. Radosława Charkiewicza w dyscyplinie biologia medyczna

  b) dr n. med. Jarosława Daniluka w dyscyplinie medycyna

  c) dr n. farm. Emila Trofimiuka w dyscyplinie biologia medyczna

  d) dr n. med. Przemysława Wielgata w dyscyplinie biologia medyczna

 15. Wystąpienie z wnioskiem o wyróżnienie pracy doktorskiej:

  a) dr n. med. Mariusza Łucejki

  b) dr n. med. Karoliny Rygasiewicz

  c) dr n. med. Moniki Książek

  d) dr n. med. Natalii Matulewicz

 16. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna:

  a) lek. Remigiuszowi Kazimierczykowi – Studia Doktoranckie

  b) lek. Marcie Marcinkiewicz Siemion – Studia Doktoranckie

  c) lek. Piotrowi Olbromskiemu – Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

 17. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna:

  a) mgr Ewie Polkowskiej – Zakład Immunologii Klinicznej

 18. Wybór komisji, recenzentów, komisji egzaminacyjnej i ustalenie zakresu egzaminów doktorskich:

  a) lek. Bogumiły Czartoryskiej-Arłukowicz 

  (promotor: prof. dr hab. Marek Wojtukiewicz)

  b) lek. Magdaleny Szwabowicz 

  (promotor: prof. dr hab. Alina Bakunowicz-Łazarczyk)

  c) mgr Beaty Raczkowskiej

  (promotor: dr hab. Michał Ciborowski

  kopromotor: prof. Coral Barbas)

  d) mgr Anny Rogowskiej-Zach

  (promotor: dr hab. Napoleon Waszkiewicz)

  e) mgr Pauliny Samczuk

  (promotor: dr hab. Michał Ciborowski

  kopromotor: prof. Coral Barbas)

  f) mgr Iwony Sidorkiewicz

  (promotor: prof. dr hab. Sławomir Wołczyński)

 19. Wszczęcia przewodów doktorskich:

  a) lek. Anny Kroteń – NZOZ „Medikamento” w Wysokiem Mazowieckiem, na temat: Ocena stopnia skażenia środowiska jajami pasożytów Toxocara spp. oraz analiza czynników wpływających na powodzenie leczenia toksokarozy. 

  proponowany promotor: dr hab. Artur Sulik

  proponowany promotor pomocniczy: dr n. med. Kacper Toczyłowski

  b) lek. Weroniki  Wasińskiej-Borowiec – Wojewódzki Specjalistyczny Szpital w Olsztynie, na temat: Ocena zmian w narządzie wzroku we wrodzonych wadach twarzoczaszki. 

  proponowany promotor: prof. dr hab. Małgorzata Mrugacz

  c) lek. dent. Łukasza Magnuszewskiego – Zakład Protetyki Stomatologicznej UMB, na temat: Analiza stanu uzębienia oraz potrzeb w zakresie leczenia protetycznego u pacjentów po zawale mięśnia sercowego. 

  proponowany promotor: prof. dr hab. Maria Gołębiewska

  proponowany promotor pomocniczy: dr n. med. Katarzyna Taraszkiewicz-Sulik

  d) mgr Karoliny Pietrowskiej – Centrum Badań Klinicznych UMB, na temat: Ocena profilu metabolicznego płynu komorowego pacjentów z cukrzycą typu 2 poddawanych zabiegowi usunięcia zaćmy. 

  proponowany promotor: dr hab. Michał Ciborowski

  proponowany promotor pomocniczy: dr n. med. Diana Dmuchowska

 20. Utworzenie stanowiska adiunkta i zatrudnienie:

  a) dr hab. Krzysztofa Kurka w Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych

  b) dr n. med. Bartłomieja Łukaszuka w Zakładzie Fizjologii

 21. Zatrudnienie na stanowisku adiunkta.

 22. Zatrudnienie na stanowisku asystenta.

 23. Zatrudnienie na stanowisku asystenta w wymiarze nieprzekraczającym ½ etatu:

  a) dr n. med. Katarzyny Ptaszyńskiej-Kopczyńskiej w Klinice Kardiologii

  b) lek. Anny Cepowicz w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka

  c) lek. Magdaleny Bagrowskiej w Klinice Reumatologii i Chorób Wewnętrznych

  d) lek. Leszka Garbowskiego w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka

  e) lek. Artura Rycyka w Klinice Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii

  f) lek. Marty Wielogórskiej w Klinice Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

  g) lek. Saddama AF Sammoudi w Klinice Ortopedii i Traumatologii

 24. Zatrudnienie na stanowisku wykładowcy w wymiarze nieprzekraczającym ½ etatu:

  a) dr n. med. Heleny Borowik w Klinice Neurologii

  b) dr n. med. Doroty Halickiej w Klinice Neurologii

  c) dr n. med. Roberta Pogorzelskiego w Klinice Neurologii

 25. Komunikaty i wolne wnioski. 

 

Uprzejmie informuję, że pełne teksty sprawozdań komisji dotyczących przewodów habilitacyjnych i wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora oraz tezy prac doktorskich znajdują się na stronie internetowej UMB pod adresem: http://wl.umwb.edu.pl

W celu dostępu do autoryzowanej strony Rady Wydziału znajdującej się pod adresem internetowym http://wl.umwb.edu.pl należy utworzyć indywidualne konto na witrynie Rady Wydziału. Aby to zrobić prosimy o kontakt z Działem Informatyki i Teletransmisji, tel. 085 748 55 46.