Program posiedzenia Rady Wydziału

Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB zawiadamia, że posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się
   16 października 2019 r. (środa) o godzinie 12.00

w Aula Magna UMB przy ulicy Jana Kilińskiego 1.

 

Dziekan przypomina, że udział w posiedzeniach Rady Wydziału jest OBOWIĄZKOWY

 1. Sprawy bieżące.

 2. Sprawy dydaktyczno-wychowawcze:

  a) prezentacja wyników LEK i LDEK

 3. Wręczenie zawiadomień o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu:

  a) dr hab. Alicji Rydzewskiej-Rosołowskiej

  b) dr hab. Elżbiecie Łuczaj-Cepowicz

  c) dr hab. Joannie Pancewicz

 4. Sprawozdanie z przebiegu rekrutacji i pracy Komisji Rekrutacyjnej na studiach polskojęzycznych.

 5. Sprawozdanie z przebiegu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej.

 6. Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału za rok akademicki 2018/2019.

 7. Sprawozdanie Kierownika Studiów Doktoranckich za rok akademicki 2018/2019.

 8. Sprawozdanie Kierownika Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim za rok akademicki 2018/2019.

 9. Sprawozdanie Kierownika Międzynarodowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w Zakresie Biologii Medycznej i Biostatystyki.

 10. Przyjęcie wzorów sylabusów na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/)

 11. Uznanie dyplomów ukończenia studiów za równoważne z dyplomem uzyskanym na UMB.

 12. Określenie warunków uzupełnienia brakujących egzaminów dla kandydatów do nostryfikacji dyplomów.

  a) kierunek lekarski

  b) kierunek lekarsko-dentystyczny

 13. Komunikaty i wolne wnioski.

 

 

Uprzejmie informuję, że pełne teksty sprawozdań komisji dotyczących przewodów habilitacyjnych i wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora oraz tezy prac doktorskich znajdują się na stronie internetowej UMB pod adresem: http://wl.umwb.edu.pl

W celu dostępu do autoryzowanej strony Rady Wydziału znajdującej się pod adresem internetowym http://wl.umwb.edu.pl należy utworzyć indywidualne konto na witrynie Rady Wydziału. Aby to zrobić prosimy o kontakt z Działem Informatyki i Teletransmisji, tel. 085 748 55 46.