Program posiedzenia Rady Wydziału

Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB zawiadamia, że posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się
  22 maja 2019 r. (środa) o godzinie 12.00

w Aula Magna UMB przy ulicy Jana Kilińskiego 1.

 

Dziekan przypomina, że udział w posiedzeniach Rady Wydziału jest OBOWIĄZKOWY

 1. Sprawy bieżące.

 2. Sprawy dydaktyczno-wychowawcze:

 3. Wręczenie zawiadomienia o nadaniu stopnia doktora habilitowanego:

  a) dr hab. Piotrowi Czuprynie

 4. Wykład habilitacyjny dr hab. Piotra Czupryny.

 5. Zaopiniowanie Regulaminu Studiów Podyplomowych (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

 6. Zmiana Uchwały Nr 206/16 dotyczącej powołania Rady Programowej.

 7. Zatwierdzenie wzorów: programu studiów, planu studiów oraz matrycy efektów kształcenia (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/)

 8. Ustalenie warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2020/2021.

 9. Ustalenie warunków i trybu przyjęć na studia prowadzone w języku angielskim w roku akademickim 2020/2021.

 10. Zmiana Uchwały Nr 632/18 w sprawie określenia zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na lata akademickie 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.

 11. Ustalenie warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2020/2021 na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.

 12. Poparcie wniosku o przyznanie Nagrody Naukowej Wydziału Nauk Medycznych PAN.

  a) indywidualnej

  b) zespołowej

 13. Poparcie wniosku o nadanie dr hab. Napoleonowi Waszkiewiczowi tytułu naukowego profesora nauk medycznych:

  a) sprawozdanie Komisji (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/)

  b) podjęcie uchwały

 14. Poparcie wniosku o nadanie dr hab. Monice Karczewskiej-Kupczewskiej tytułu naukowego profesora nauk medycznych:

  a) sprawozdanie Komisji (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/)

  b) podjęcie uchwały

 15. Sprawa postępowania habilitacyjnego:

  a) dr n. med. Beaty Galińskiej-Skok w dyscyplinie medycyna

  b) dr n. med. Magdaleny Sulewskiej w dyscyplinie stomatologia

  c) dr n. med. Beaty Zalewskiej-Szajdy w dyscyplinie medycyna

 16. Wystąpienie z wnioskiem o wyróżnienie pracy doktorskiej:

  a) dr n. med. Anny Kroteń

  b) dr n med. Zuzanny Tyrakowskiej-Dadełło

 17. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne:

  a) lek. Jackowi Karaszewskiemu – Studia Doktoranckie

 18. Wybór komisji, recenzentów, komisji egzaminacyjnej i ustalenie zakresu egzaminów doktorskich:

  a) lek. Joanny Bacharewicz-Szczerbickiej

  (promotor: dr hab. Teresa Reduta)

  b) lek. Marty Flisiak-Jackiewicz

  (promotor: prof. dr hab. Dariusz Lebensztejn)

  c) lek. Grety Berger

  (promotor: prof. dr hab. Bożena Kosztyła-Hojna)

 19. Zatrudnienie na stanowisku asystenta badawczego.

 20. Zatrudnienie na stanowisku asystenta.

 21. Zatrudnienie na stanowisku wykładowcy.

 22. Zatrudnienie na stanowisku instruktora.

 23. Komunikaty i wolne wnioski.

 

Uprzejmie informuję, że pełne teksty sprawozdań komisji dotyczących przewodów habilitacyjnych i wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora oraz tezy prac doktorskich znajdują się na stronie internetowej UMB pod adresem: http://wl.umwb.edu.pl

W celu dostępu do autoryzowanej strony Rady Wydziału znajdującej się pod adresem internetowym http://wl.umwb.edu.pl należy utworzyć indywidualne konto na witrynie Rady Wydziału. Aby to zrobić prosimy o kontakt z Działem Informatyki i Teletransmisji, tel. 085 748 55 46.