Program posiedzenia Rady Wydziału

Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB zawiadamia, że posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się
   28 kwietnia 2020 r. (wtorek)

 

Dziekan przypomina, że udział w posiedzeniach Rady Wydziału jest OBOWIĄZKOWY


WYNIKI GŁOSOWANIA

 

Dydaktyka kształcenie na odległość - INFORMACJA

 

 1.     Zaopiniowanie programów studiów na Wydziale Lekarskim na kierunkach:

  a)        lekarskim

  b)        lekarsko-dentystycznym

  c)         technikach dentystycznych

  d)        higienie stomatologicznej

  na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2020/2021.

 2. Zatwierdzenie matryc efektów uczenia się na kierunkach:

  a)        lekarskim

  b)        lekarsko-dentystycznym

  c)         technikach dentystycznych

  d)        higienie stomatologicznej

  na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2020/2021.

 3. Zmiana Uchwały Nr 243/19 dotyczącej warunków i trybu przyjęć na studia w roku akademickim 2020/2021.

 4. Sprawozdanie Kierownika Studiów Doktoranckich z sesji naukowo-sprawozdawczej.
   

 

 

Uprzejmie informuję, że pełne teksty sprawozdań komisji dotyczących przewodów habilitacyjnych i wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora oraz tezy prac doktorskich znajdują się na stronie internetowej UMB pod adresem: http://wl.umwb.edu.pl

W celu dostępu do autoryzowanej strony Rady Wydziału znajdującej się pod adresem internetowym http://wl.umwb.edu.pl należy utworzyć indywidualne konto na witrynie Rady Wydziału. Aby to zrobić prosimy o kontakt z Działem Informatyki - beata.herman@umb.edu.pl .