Program posiedzenia Rady Wydziału

Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB zawiadamia, że posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się
   23 września 2020 r. (środa) o godzinie 12:00

 

Dziekan przypomina, że udział w posiedzeniach Rady Wydziału jest OBOWIĄZKOWY


 

 1. Sprawy bieżące.

 2. Sprawy dydaktyczno-wychowawcze.

 3. Sprawozdanie z Indywidualnej Organizacji Studiów.

 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej Rady Wydziału.

 5. Zmiana Uchwały nr 244/19 dotyczącej warunków i trybu przyjęć na studia prowadzone w języku angielskim w roku akademickim 2020/2021.

 6. Zmiana Uchwały nr 20/20 dotyczącej warunków i trybu przyjęć na studia prowadzone w języku angielskim w roku akademickim 2021/2022.

 7. Zmiana Uchwały nr 28/20 dotyczącej zatwierdzenia Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych.

 8. Zmiana Uchwały nr 10/20 w sprawie zaopiniowania programu studiów na kierunku lekarskim i lekarskim English Division dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2020/2021.

 9. Zatwierdzenie Raportu Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia.

 10. Powołanie Rady Programowej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim na kadencję 2020-2024.

 11. Powołanie Wydziałowej Komisji ds. Przeciwdziałania Problemom Molestowania Seksualnego, Mobbingu i Dyskryminacji Studentów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim na kadencję 2020-2024.

 12. Wybór przedstawicieli do Uczelnianego Zespołu do Spraw Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na kadencję 2020-2024.

 13. Powołanie Wydziałowego Zespołu do Spraw Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na kadencję 2020-2024.

 14. Powołanie Wydziałowej Komisji ds. Nostryfikacji Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim na kadencję 2020-2024.

 15. Zatwierdzenie Regulaminu Wydziałowej Komisji Nostryfikacyjnej.

 16. Powołanie Wydziałowej Komisji ds. Weryfikacji Efektów Uczenia się.

 17. Komunikaty i wolne wnioski.

 

 

Uprzejmie informuję, że pełne teksty sprawozdań komisji dotyczących przewodów habilitacyjnych i wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora oraz tezy prac doktorskich znajdują się na stronie internetowej UMB pod adresem: http://wl.umwb.edu.pl

W celu dostępu do autoryzowanej strony Rady Wydziału znajdującej się pod adresem internetowym http://wl.umwb.edu.pl należy utworzyć indywidualne konto na witrynie Rady Wydziału. Aby to zrobić prosimy o kontakt z Działem Informatyki - beata.herman@umb.edu.pl .