Program posiedzenia Rady Wydziału

Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB zawiadamia, że posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się

   28 września 2022 r. (środa) o godzinie 12:00 w Aula Magna UMB

 

Dziekan przypomina, że udział w posiedzeniach Rady Wydziału jest OBOWIĄZKOWY
 

 1. Sprawy bieżące.

 2. Sprawy dydaktyczno-wychowawcze.

 3. Oferta Horyzontu Europa - Programu Ramowego UE zakresie badań naukowych i innowacji (Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Wschodnia).

 4. Zatwierdzenie Raportu Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia (materiały do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

 5. Zmiana Uchwały nr 28/20 dotyczącej zatwierdzenia Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych (materiały do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

 6. Zmiana Regulaminu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów w Języku Angielskim (materiały do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

 7. Zmiana Uchwały nr 3/22 w sprawie zaopiniowania programu studiów na kierunku lekarskim i lekarskim English Division na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023 (materiały do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

 8. Zmiana Uchwały nr 7/22 w sprawie zatwierdzenia matrycy efektów uczenia się na kierunku lekarskim i lekarskim English Division na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023 (materiały do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

 9. Zmiana programu studiów na kierunku lekarskim i lekarskim English Division na cykle kształcenia rozpoczynające się w roku akademickim: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

 10. Zmiana matryc efektów uczenia się na kierunku lekarskim i lekarskim English Division na cykle kształcenia rozpoczynające się w roku akademickim: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

 11. Zmiana Uchwały nr 4/22 w sprawie zaopiniowania programu studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023 (materiały do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

 12. Zmiana programu studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym na cykle kształcenia rozpoczynające się w roku akademickim: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

 13. Zmiana Uchwały nr 5/22 w sprawie zaopiniowania programu studiów na kierunku techniki dentystyczne na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023 (materiały do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

 14. Komunikaty i wolne wnioski.

 

 

Uprzejmie informuję, że pełne teksty sprawozdań komisji dotyczących przewodów habilitacyjnych i wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora oraz tezy prac doktorskich znajdują się na stronie internetowej UMB pod adresem: http://wl.umwb.edu.pl

W celu dostępu do autoryzowanej strony Rady Wydziału znajdującej się pod adresem internetowym http://wl.umwb.edu.pl należy utworzyć indywidualne konto na witrynie Rady Wydziału. Aby to zrobić prosimy o kontakt z Działem Informatyki - beata.herman@umb.edu.pl .