Program posiedzenia Rady Wydziału

Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB zawiadamia, że posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się
   25 maja 2022 r. (środa) o godzinie 12:00 w Aula Magna UMB

 

Dziekan przypomina, że udział w posiedzeniach Rady Wydziału jest OBOWIĄZKOWY


Sprawy bieżące.

 1. Sprawy dydaktyczno-wychowawcze.

 2. Wniosek w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia prowadzone w języku angielskim na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim w roku akademickim 2023/2024.

 3. Uchwała w sprawie limitu miejsc na kierunku biostatystyka medyczna.

 4. Wniosek w sprawie ustalenia warunków, harmonogramu i trybu przyjęć na stacjonarne studia I stopnia na kierunku biostatystyka kliniczna na rok akademicki 2022/2023.

 5. Zaopiniowanie programu studiów na kierunku biostatystyka medyczna na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2023/2024.

 6. Zatwierdzenie matrycy efektów uczenia się na kierunku biostatystyka kliniczna na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023.

 7. Zmiana Uchwały nr 203/20 w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na kadencję 2020-2024.

 8. Zmiana Uchwały nr 201/20 w sprawie powołania Rady Programowej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim na kadencję 2020-2024.

 9. Opinia w sprawie wniosku o nagrodę Naukową Wydziału Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk.

 10. Komunikaty i wolne wnioski.
   

Uprzejmie informuję, że pełne teksty sprawozdań komisji dotyczących przewodów habilitacyjnych i wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora oraz tezy prac doktorskich znajdują się na stronie internetowej UMB pod adresem: http://wl.umwb.edu.pl

W celu dostępu do autoryzowanej strony Rady Wydziału znajdującej się pod adresem internetowym http://wl.umwb.edu.pl należy utworzyć indywidualne konto na witrynie Rady Wydziału. Aby to zrobić prosimy o kontakt z Działem Informatyki - beata.herman@umb.edu.pl .