Program posiedzenia Rady Wydziału

Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB zawiadamia, że posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się
   27 listopada 2019 r. (środa) o godzinie 12.00

w Aula Magna UMB przy ulicy Jana Kilińskiego 1.

 

Dziekan przypomina, że udział w posiedzeniach Rady Wydziału jest OBOWIĄZKOWY

 1. Sprawy bieżące.

 2. Sprawy dydaktyczno-wychowawcze.

 3. Sprawa nostryfikacji dyplomów:
  a)    uznanie dyplomów ukończenia studiów za równoważne z dyplomem uzyskanym na UMB
  b)    odmowa uznania dyplomów ukończenia studiów za równoważne z dyplomem uzyskanym na UMB

 4. Zaopiniowanie programu studiów na kierunku higiena stomatologiczna na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2020/2021 wraz z wnioskiem o utworzenie studiów. (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/)

 5. Zmiana Uchwały nr 243/19 w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia w roku akademickim 2020/2021. (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/)

 6. Ustalenie warunków i trybu przyjęć na kierunek higiena stomatologiczna na rok akademicki 2020/2021. (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/)

 7. Zmiana Uchwały Nr 246/19 w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2020/2021 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na podstawie najlepszych wyników uzyskanych  w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się. (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/)

 8. Zmiana Uchwały Nr 284/19 w sprawie przyporządkowania kierunków studiów do nowych dziedzin i dyscyplin naukowych (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/)

 9. Zmiana składu Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia.

 10. Zmiana składu Wydziałowej Komisji ds. Przeciwdziałania Problemom Molestowania Seksualnego, Mobbingu i Dyskryminacji Studentów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim.

  10.A. Zatwierdzenie programów staży realizowanych w ramach projektu „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/)

 11. Komunikaty i wolne wnioski.

 

 

Uprzejmie informuję, że pełne teksty sprawozdań komisji dotyczących przewodów habilitacyjnych i wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora oraz tezy prac doktorskich znajdują się na stronie internetowej UMB pod adresem: http://wl.umwb.edu.pl

W celu dostępu do autoryzowanej strony Rady Wydziału znajdującej się pod adresem internetowym http://wl.umwb.edu.pl należy utworzyć indywidualne konto na witrynie Rady Wydziału. Aby to zrobić prosimy o kontakt z Działem Informatyki i Teletransmisji, tel. 085 748 55 46.