Program posiedzenia Rady Wydziału

Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB zawiadamia, że posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się
  26 czerwca 2019 r. (środa) o godzinie 12.00

w Aula Magna UMB przy ulicy Jana Kilińskiego 1.

 

Dziekan przypomina, że udział w posiedzeniach Rady Wydziału jest OBOWIĄZKOWY

 1. Sprawy bieżące.

 2. Sprawy dydaktyczno-wychowawcze:

 3. Wykład habilitacyjny dr hab. Jarosława Daniluka.

 4. Przyporządkowanie kierunków studiów na Wydziale Lekarskim do dziedzin i dyscyplin naukowych. 

 5. Zatwierdzenie planu i programu studiów na kierunku techniki dentystyczne na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2019/2020 (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

 6. Zatwierdzenie matrycy efektów uczenia się na kierunku techniki dentystyczne na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2019/2020 (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/). 

 7. Ustalenie limitu przyjęć na kierunek techniki dentystyczne w roku akademickim 2019/2020.

 8. Zatwierdzenie projektu programu kształcenia w szkole doktorskiej (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

 9. Zatwierdzenie formularza weryfikacji i oceny realizacji efektów uczenia się (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

 10. Przyjęcie Regulaminu Postępowania Nostryfikacyjnego. (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

 11. Mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego:

  a) prof. dr hab. Marcina Baranowskiego w Zakładzie Fizjologii

  b) prof. dr hab. Jerzego Konstantynowicza w Klinice Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości

  c) prof. dr hab. Wiesławy Niklińskiej w Zakładzie Histologii i Embriologii

 12. Poparcie wniosku o nadanie dr hab. Annie Tomaszuk-Kazberuk tytułu naukowego profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu:

  a) sprawozdanie Komisji (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/)

  b) podjęcie uchwały

 13. Poparcie wniosku o nadanie dr hab. Agnieszce Tycińskiej tytułu naukowego profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu:

  a) sprawozdanie Komisji (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/)

  b) podjęcie uchwały

 14. Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne:

  a) dr n. med. Katarzynie Niemirowicz-Laskowskiej

  b) dr n. med. Agnieszce Świdnickiej-Siergiejko

  c) dr n. med. Przemysławowi Wielgatowi

 15. Sprawa postępowania habilitacyjnego:

  a) dr n. med. Andrzeja Eljaszewicza w dyscyplinie biologia medyczna

  b) dr n. med. Krzysztofa Fiedoruka w dyscyplinie biologia medyczna

  c) dr n. med. Przemysława Pawłowskiego w dyscyplinie medycyna

 16. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne:

  a) lek. Agacie Czarnowskiej – Klinika Neurologii UMB

  b) lek. Dorocie Łukasiewicz – Wojewódzki Szpital Zespolony w Białymstoku

  c) lek. Łukaszowi Szczerbińskiemu – Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych UMB

  d) lek. Magdalenie Zając – UDSK w Białymstoku

  e) lek. Radosławowi Zawadzkiemu – Studia Doktoranckie

  f) lek. Annie Zielińskiej-Maciulewskiej – Studia Doktoranckie 

  g) lek. dent. Łukaszowi Podlewskiemu – Indywidualna Praktyka Lekarska lek. dent. Łukasz Podlewski

  h) mgr Mateuszowi Maciejczykowi – Zakład Fizjologii UMB

  i) mgr Agnieszce Raciborskiej – Zakład Biofizyki UMB

  j) mgr Magdalenie Stefanowicz – Zakład Chorób Metabolicznych UMB

  k) mgr Urszuli Wnorowskiej – Samodzielna Pracownia Technik Mikrobiologicznych i Nanobiomedycznych UMB

 17. Wybór komisji, recenzentów, komisji egzaminacyjnej i ustalenie zakresu egzaminów doktorskich:

  a) lek. Izabeli Kiluk

  (promotor: prof. dr hab. Bożena Sobkowicz) 

  b) lek. Małgorzaty Lasoty

  (promotor: dr hab. Jolanta Wasilewska) 

  c) lek. Leszka Rudzkiego

  (promotor: prof. dr hab. Agata Szulc) 

  d) lek. Aleksandra Tarasika

  (promotor: prof. dr hab. Tadeusz Łapiński)

  e) lek. Jerzego Wojnara

  (promotor: dr hab. Adam Hermanowicz) 

  f) lek. Iwony Zakrzewskiej

  (promotor: prof. dr hab. Marek Wojtukiewicz)

  g) mgr Anny Rusek

  (promotor: dr hab. Dariusz Plewczyński)

  h) mgr Karoliny Pietrowskiej

  (promotor: dr hab. Michał Ciborowski

  promotor pomocniczy: dr n. med. Diana Dmuchowska)

  i) mgr inż. Grzegorza Kuleszy

  (promotor: dr hab. Maria Karpińska)

 18. Zatrudnienie na stanowisku adiunkta badawczego.

 19. Zatrudnienie na stanowisku adiunkta.

 20. Zatrudnienie na stanowisku asystenta.

 21. Zatrudnienie na stanowisku wykładowcy.

 22. Komunikaty i wolne wnioski. 

 

Uprzejmie informuję, że pełne teksty sprawozdań komisji dotyczących przewodów habilitacyjnych i wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora oraz tezy prac doktorskich znajdują się na stronie internetowej UMB pod adresem: http://wl.umwb.edu.pl

W celu dostępu do autoryzowanej strony Rady Wydziału znajdującej się pod adresem internetowym http://wl.umwb.edu.pl należy utworzyć indywidualne konto na witrynie Rady Wydziału. Aby to zrobić prosimy o kontakt z Działem Informatyki i Teletransmisji, tel. 085 748 55 46.