Program posiedzenia Rady Wydziału

Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB zawiadamia, że posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się

   15 grudnia 2022 r. (czwartek) o godzinie 12:00 w Aula Magna UMB

 

Dziekan przypomina, że udział w posiedzeniach Rady Wydziału jest OBOWIĄZKOWY
 

  1. Sprawy bieżące.

  2. Zmiana Uchwały nr 12/22 w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia prowadzone w języku angielskim na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim w roku akademickim 2023/2024 (materiały do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/

  3. Powołanie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na kierunki: lekarski, lekarsko-dentystyczny, techniki dentystyczne, higiena stomatologiczna i biostatystyka kliniczna na rok akademicki 2023/2024.

  4. Stopnie i tytuły naukowe – podsumowanie roku.

  5. Komunikaty i wolne wnioski.

 

 

Uprzejmie informuję, że pełne teksty sprawozdań komisji dotyczących przewodów habilitacyjnych i wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora oraz tezy prac doktorskich znajdują się na stronie internetowej UMB pod adresem: http://wl.umwb.edu.pl

W celu dostępu do autoryzowanej strony Rady Wydziału znajdującej się pod adresem internetowym http://wl.umwb.edu.pl należy utworzyć indywidualne konto na witrynie Rady Wydziału. Aby to zrobić prosimy o kontakt z Dziekantem Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB.