Program posiedzenia Rady Wydziału

Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB zawiadamia, że posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się
   25 września 2019 r. (środa) o godzinie 12.00

w Aula Magna UMB przy ulicy Jana Kilińskiego 1.

 

Dziekan przypomina, że udział w posiedzeniach Rady Wydziału jest OBOWIĄZKOWY

 1. Sprawy bieżące.

 2. Sprawy dydaktyczno-wychowawcze:

 3. Wręczenie zawiadomień o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu:

  a) dr hab. Radosławowi Charkiewiczowi

  b) dr hab. Katarzynie Niemirowicz-Laskowskiej

  c) dr hab. Annie Skurskiej

  d) dr hab. Agnieszce Świdnickiej-Siergiejko

  e) dr hab. Przemysławowi Wielgatowi

 4. Sprawozdanie z przebiegu rekrutacji i pracy Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów w Języku Angielskim.

 5. Zatwierdzenie Raportu Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/)

 6. Poparcie wniosku o nadanie dr hab. Tomaszowi Hryszko tytułu naukowego profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu:

  a) sprawozdanie Komisji (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/)

  b) podjęcie uchwały

 7. Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne:

  a) dr n. med. Alicji Rydzewskiej-Rosołowskiej

 8. Sprawa postępowania habilitacyjnego:

  a) dr n. med. Dmitrija Davydova

  b) dr n. med. Beaty Januszko-Giergielewicz

 9. Wystąpienie z wnioskiem o wyróżnienie pracy doktorskiej:

  a) dr n. med. Agaty Czarnowskiej 

  b) dr n. med. Magdaleny Zając

  c) dr n. med. Radosława Zawadzkiego

  d) dr n. med. Anny Zielińskiej-Maciulewskiej

  e) dr n. med. Mateusza Maciejczyka

  f) dr n. med. Magdaleny Stefanowicz

  g) dr n. med. Urszuli Wnorowskiej

 10. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne:

  a) lek. Bogumile Czartoryskiej-Arłukowicz – Białostockie Centrum Onkologii

  b) lek. Marcie Lemiesz – Studia Doktoranckie

  c) lek. Jerzemu Wojnarowi – Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

  d) mgr Elżbiecie Supruniuk – Studia Doktoranckie 

 11. Wybór komisji, recenzentów, komisji egzaminacyjnej i ustalenie zakresu egzaminów doktorskich:

  a) lek. Katarzyny Godlewskiej

  (promotor: prof. dr hab. Halina Car

   promotor pomocniczy: dr n. med. Anna Sadowska)

  b) lek. Marii Kościuszko

  (promotor: prof. dr hab. Janusz Myśliwiec)

  c) lek. Emila Saeeda

  (promotor: prof. dr hab. Zofia Mariak)

 12. Zatrudnienie na stanowisku adiunkta:

 13. Zatrudnienie na stanowisku asystenta:

 14. Zatrudnienie na stanowisku asystenta dydaktycznego: 

 15. Zatrudnienie na stanowisku instruktora:

 16. Komunikaty i wolne wnioski.

 

 

 

Uprzejmie informuję, że pełne teksty sprawozdań komisji dotyczących przewodów habilitacyjnych i wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora oraz tezy prac doktorskich znajdują się na stronie internetowej UMB pod adresem: http://wl.umwb.edu.pl

W celu dostępu do autoryzowanej strony Rady Wydziału znajdującej się pod adresem internetowym http://wl.umwb.edu.pl należy utworzyć indywidualne konto na witrynie Rady Wydziału. Aby to zrobić prosimy o kontakt z Działem Informatyki i Teletransmisji, tel. 085 748 55 46.