Program posiedzenia Rady Wydziału

Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB zawiadamia, że posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się
   26 lutego 2020 r. (środa) o godzinie 11.30

w Aula Magna UMB przy ulicy Jana Kilińskiego 1.

 

Dziekan przypomina, że udział w posiedzeniach Rady Wydziału jest OBOWIĄZKOWY

  1. Sprawy bieżące.
    a)    wyniki LDEK

  2. Procedura nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w UMB.

  3. Uchwała w sprawie ustalenia limitów przyjęć na I rok studiów pierwszego stopnia na kierunku techniki dentystyczne i higiena stomatologiczna na rok akademicki 2020/2021.

  4. Zmiana Uchwały nr 243/19 z dnia 22.05.2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2020/2021 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

  5. Komunikaty i wolne wnioski.

 

 

Uprzejmie informuję, że pełne teksty sprawozdań komisji dotyczących przewodów habilitacyjnych i wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora oraz tezy prac doktorskich znajdują się na stronie internetowej UMB pod adresem: http://wl.umwb.edu.pl

W celu dostępu do autoryzowanej strony Rady Wydziału znajdującej się pod adresem internetowym http://wl.umwb.edu.pl należy utworzyć indywidualne konto na witrynie Rady Wydziału. Aby to zrobić prosimy o kontakt z Działem Informatyki i Teletransmisji, tel. 085 748 55 46.