Program posiedzenia Rady Wydziału

Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB zawiadamia, że posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się

   22 listopada 2023 r. (środa) o godzinie 12:00

on-line z wykorzystaniem aplikacji MsTeams

 

Dziekan przypomina, że udział w posiedzeniach Rady Wydziału jest OBOWIĄZKOWY
 

  1. Sprawy bieżące.

  2. Sprawa nostryfikacji dyplomów:

    a) uznanie dyplomów ukończenia studiów za równoważne z dyplomem uzyskanym na UMB (materiały do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/)

    b) odmowa uznania dyplomów ukończenia studiów za równoważne z dyplomem uzyskanym na UMB (materiały do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/)

  3. Komunikaty i wolne wnioski.

 

W celu dostępu do autoryzowanej strony Rady Wydziału znajdującej się pod adresem internetowym http://wl.umwb.edu.pl należy utworzyć indywidualne konto na witrynie Rady Wydziału. Aby to zrobić prosimy o kontakt z Dziekantem Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB.