Program posiedzenia Rady Wydziału

Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB zawiadamia, że posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się
   26 lutego 2020 r. (środa) o godzinie 11.30

w Aula Magna UMB przy ulicy Jana Kilińskiego 1.

 

Subskrybuje zawartość