Program posiedzenia Rady Wydziału

Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB zawiadamia, że posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się
  26 kwietnia 2017 r. (środa) o godzinie 12.00
w Auli Wielkiej UMB przy ulicy Jana Kilińskiego 1.

 

Subskrybuje zawartość