Program posiedzenia Rady Wydziału

Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB zawiadamia, że posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się

   29 marca 2023 r. (środa) o godzinie 12:00 w Aula Magna UMB

 

Subskrybuje zawartość