Program posiedzenia Rady Wydziału

Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB zawiadamia, że posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się

   28 czerwca 2023 r. (środa) o godzinie 12:00

w Aula Magna UMBprzy ul. Kilińskiego 1

Subskrybuje zawartość