Program posiedzenia Rady Wydziału

Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB zawiadamia, że posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się

   22 listopada 2023 r. (środa) o godzinie 12:00

on-line z wykorzystaniem aplikacji MsTeams

 

Subskrybuje zawartość