Program posiedzenia Rady Wydziału

Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB zawiadamia, że posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się

   15 grudnia 2022 r. (czwartek) o godzinie 12:00 w Aula Magna UMB

Subskrybuje zawartość